Thursday, August 19, 2010

നാദബ്രഹ്മം(Nadabrahmmam)

                      നാദബ്രഹ്മം..സംഗീതം ഒരു സാഗരമാണ്....ജീവിതം ഒരു മരുഭൂമിയും.ജീവിതമാകുന്ന മരുഭൂമിയില്‍ ദൈവം പകരുന്ന പനിനീര്‍ തുള്ളികളാണ് സംഗീതം..ആ പനിനീര്‍ തുള്ളികളില്‍ നമുക്ക് അലിഞ്ഞില്ലാതെയകാം.

No comments:

Post a Comment