Wednesday, December 14, 2011

ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ (Ghanashyamamohana Krishna)

ചിത്രം:കിഴക്കുണരും പക്ഷി (Kizhakkunarum Pakshi)
രചന:കെ.ജയകുമാര്‍
സംഗീതം:രവീന്ദ്രന്‍
ആലാപനം:ചിത്ര

ഹേ
ഹേ കൃഷ്ണാ ഹരേകൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ
ഹേ ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ ഹോ
ഗിരിധരഗോപകുമാരാ കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ
താമസമെന്തേ താമരനയനാ തുളസീമാലയിതണിയാന്‍
താമസമെന്തേ താമരനയനാ തുളസീമാലയിതണിയാന്‍
മുകുളിത രജനീകുഞ്ജകുടീരേ മുരളീമധുമഴ ചൊരിയാന്‍
ഹേ ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ

ആ....ആ....ആ.....ആ....ആ.....ആ......ആ.....ആ.....ആ
ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ
ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ
ആ....ആ....ആ.....ആ....ആ.....ആ......ആ.....ആ.....ആ

വിരിയും ശ്രാവണമലരുകളില്‍ ഞാന്‍ കാണ്മൂ നിന്‍ പദചലനം
വിരിയും ശ്രാവണമലരുകളില്‍ ഞാന്‍ കാണ്മൂ നിന്‍ പദചലനം
ആഷാഢങ്ങളില്‍ ഒളിചിതറും നിന്‍ അഞ്ജനമഞ്ജുളരൂപം

ഹേ കൃഷ്ണാ ഹരേകൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ
ഹേ ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ

ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ
ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ

രാവിന്‍ യമുനാതീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ രാധാവിരഹമറിഞ്ഞൂ
രാവിന്‍ യമുനാതീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ രാധാവിരഹമറിഞ്ഞൂ
ഓരോ ജന്മവും ആ വനമാലാ ദലമാകാന്‍ ഇവള്‍ വന്നു

ഹേ കൃഷ്ണാ ഹരേകൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ
ഹേ ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ
കൃഷ്ണാ ഗിരിധരഗോപകുമാരാ
ഹേ കൃഷ്ണാ ഹരേകൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണാDownload

No comments:

Post a Comment