Thursday, February 21, 2013

തൂമഞ്ഞോ പരാഗം (Thoomanjo Paragam)

ചിത്രം:തക്ഷശില (Thakshashila)
രചന:കെ.ജയകുമാര്‍
സംഗീതം:എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണന്‍
ആലാപനം‌:എം.ജി.ശ്രീകുമാര്‍

തൂമഞ്ഞോ പരാഗം പോല്‍ ഈ മണ്ണിന്‍ പ്രസാദം പോല്‍
നീലത്താഴ്വാരം കാറ്റിലണയും കാവ്യ ശകലം കേട്ടു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍
തൂമഞ്ഞോ പരാഗം പോല്‍

മേഘങ്ങള്‍ മായുമ്പോള്‍ ഹേമഗിരിമുടി തെളിയുമ്പോള്‍
മേഘങ്ങള്‍ മായുമ്പോള്‍ ഹേമഗിരിമുടി തെളിയുമ്പോള്‍
ശിശിരനിമീലിത മിഴികളിലൊരു നവമുകുളം താനേ വിരിയുന്നു
മ്  മ്  മ്  മ്  മ്  മ്  മ്  മ്  മ്

തൂമഞ്ഞോ പരാഗം പോല്‍

തീരങ്ങള്‍ കുളിരുമ്പോള്‍ ശ്യാമലതികകള്‍ പടരുമ്പോള്‍
തീരങ്ങള്‍ കുളിരുമ്പോള്‍ ശ്യാമലതികകള്‍ പടരുമ്പോള്‍
ഹിമവാഹിനികളില്‍ ഇനി മുതലൊരു പുതു മധുരം താനേ നിറയുന്നു
മ്  മ്  മ്  മ്  മ്  മ്  മ്  മ്  മ്

തൂമഞ്ഞോ പരാഗം പോല്‍ ഈ മണ്ണിന്‍ പ്രസാദം പോല്‍
നീലത്താഴ്വാരം കാറ്റിലണയും കാവ്യ ശകലം കേട്ടു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍Download

No comments:

Post a Comment